Velkommen til Byåsen frivilligsentral

Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? Vil du treffe nye mennesker? Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet? Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Kan du bidra?

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Har du lyst på en trivelig prat og å bli kjent med noen nye fjes?

Les mer

Tv - aksjon 2023, søndag 22. oktober går til Redd Barna.

Les mer

Som frivillig kan du bruke det du allerede har av interesser og hobbyer sammen med en person med demens med samme hobby . Dette gir felles glede - bli besøksvenn til en person med demens som har samme interesse/hobby som deg = Aktivitetsvenn. Vi tilbyr 6. timers gratis kurs i forkant med kursholdere fra Ressurssenter for demens og Demensforeningen.

Les mer

Ingress Vil du være med på å skape ekstra glede og hygge for beboere på Helse og velferdssentre på Byåsen?

Les mer

Vil du være med på å skape ekstra glede og hygge for beboere på Helse og velferdssentre på Byåsen?

Les mer

Ingress Vil du være med på å skape ekstra glede og hygge for beboere på Helse og velferdssentre på Byåsen?

Les mer

Bli med på tur og sosialt fellesskap i nærmiljøet!

Les mer

Håndverksggruppe på Byåsen Bibliotek annenhver Onsdag!

Les mer

Vil du gjøre en innsats for innkludering i arbeid og sosiale felleskap for nybosatte innvandrermenn?

Les mer

Aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre. Et samarbeidsprosjekt mellom Byåsen Frivilligsentral, Byåsen Videregående skole og Trondheim kommune.

Les mer

Treningsgruppe for personer med kognitiv svikt:-)

Les mer

Vi har sammen med Ressurssenter for demens startet Gågruppe for deg som er glad i friluftsliv men begynner å glemme litt og opplever at det er trygt å gå flere sammen.

Les mer

Hva skjer?

Om du klikker på dato eller aktivitet i kalenderen, vil du finne de opplysninger du trenger for den aktiviteten du er interessert i.
Dato Kl. Tittel Sted
Tir 28.11 13:00 Kaffekoppen Munkvoll HVS
Ons 29.11 11:00 Gågruppe for personer med demens Haukvatnet/Ferista
Tor 30.11 11:00 Byåsen Gågruppe Byåsen Bibliotek
Tor 30.11 12:30 Språkkafe Byåsen Bibliotek
Fre 01.12 17:00 Byåsen men at work Byåsen

Bli frivillig

Frivilligsentralen har som mål å skape gode møter mellom mennesker i nærmiljøet. For å gjøre det trenger vi frivillige som har lyst til å være med å bidra. Det er mange måter du kan bidra på som frivillig for å skape trivsel i nærmiljøet. Du kan være tur-venn, klippe en plen, være besøksvenn, hjelpe til med praktiske oppgaver, være kaffekoker, bake en kake, lære bort noe du kan etc. Har du lyst til å bidra til at Byåsen blir et bedre sted å bo, vokse opp og eldes? Ta kontakt: Mail: post@byasen.frivilligsentral.no eller send SMS/ring: 477 05 829

Om oss

Byåsen frivilligsentral har som oppgave å bidra til et aktivt og trivelig nærmiljø for flest mulig. Byåsen frivilligsentral hadde 20 årsjubileum i 2017, og var tidligere eid av Kirken. I 2014 tok den ideelle stiftelsen Tordenskiold senter over eierskapet for Sentralen.
2023 © Byåsen frivilligsentral