Eldre Møter Unge - EMU

Aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre. Et samarbeidsprosjekt mellom Byåsen Frivilligsentral, Byåsen Videregående skole og Trondheim kommune.

AKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE ELDRE

Eldre Møter Unge - EMU er en sosial og aktiv møteplass for eldre hjemmeboende på Byåsen.Vi har base ved Byåsen videregående skole, helse og oppvekstfag. Her kan man delta i mange ulike aktiviteter som elevene planlegger og gjennomfører. Det kan være trim, spa, quiz, film, kulturelle opplevelser, spill og ulike utflukter. Fysisk aktivitet og folkehelse er et viktig fokusområde for EMU. Elevene står for all mat som serveres på EMU, som regel har vi varm lunsj. Felles måltid med et pent dekket bord er en viktig del av det sosiale felleskapet vi har på EMU. 

Dette er generasjonsmøter på sitt beste - velkommen skal du være!


Eksempel på dagsplanen til EMU:

10.00  Oppmøte på Byåsen VGS, sosialt samvær med kaffe/te og frukt

10.45  Trim

11.15  Fordele oss på aktiviteter

13.00  Lunsj

14.00  Takk for i dag


Ordinær dag koster 120 kr, det er mulig å kjøpe klippekort (6 klipp = 640 kr). 

Enkelte dager arrangeres det turer/underholdning, det kan være påmelding til disse dagene. 

Ekstra kostnader må beregnes.

Åpningstider er  tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00

EMU følger skoleruta.

Mail: vigdis@byasen.frivilligsentral.no

Telefon: 900 35 497

Nøl ikke med å ta kontakt om du lurer på noe. Velkommen!

2024 © Byåsen frivilligsentral