Om Byåsen Frivilligsentral

Byåsen frivilligsentral har som oppgave å bidra til et aktivt og trivelig nærmiljø for flest mulig. Byåsen frivilligsentral hadde 20 årsjubileum i 2017, og var tidligere eid av Kirken. I 2014 tok den ideelle stiftelsen Tordenskiold senter over eierskapet for Sentralen.

Organisasjonen

Byåsen Frivilligsentral eies av Tordenskiold Senter.

Virksomheten finansieres ved støtte fra Kultur- og kirkedepartementet og Trondheim kommune.

Styret består av:

- Marit Helen Erland,  Daglig leder, Byåsen Frivilligsentral
- Knut Melting, Styreleder fra Tordenskiold senter
- Else Skjeldam, Tordenskiold senter
- Per Stokke, Tordenskiold senter
- Tonje Selbekk, styremedlem fra Trondheim kommune
- ikke oppnevnt, varamedlem fra trondheim kommune
- Svenn Ferry Utengen, styremedlem fra de frivillige
- Ikke oppnevnt, varamedlem fra de frivillige.

For mer informasjon vises til vedtekter og årsmeldingen i Brønnøysundregisteret for 2013
Ellers er det bare å ta kontakt!

2024 © Byåsen frivilligsentral