Vi vil gjerne møte deg!

Vi ønsker igjen velkommen på Borggården Café ved Sverresborg museum Onsdager kl. 11.00-12.00!

Vi ønsker at Kaffekoppen på Borggården Cafe på Sverresborg museum kan bli et slikt møtested der alle som har lyst kan komme og sette seg ned ved et felles bord. 

Kaffekoppen  på Sverresborg er et samarbeid mellom besøkstjenesten i Trondheim Røde Kors, Byåsen frivilligsentral og Sverresborg museum. Kaffekoppen på Sverresborg er det første stedet som inviterer til hyggelige møter  med et reservert og skiltet bord og trivelige folk som tar imot,  hver onsdag kl. 11-12. 

2021 © Byåsen frivilligsentral