Språkkaféen på Byåsen er avlyst inntil videre


Av: Marit Helen Erland


Pga. smittesituasjonen i Trondheim velger vi å avlyse Språkkaféen inntil videre.

Vi beklager dette, men ser det som et ledd i den felles dugnaden vi er i for å få ned smittetallene i Trondheim.

Vi vurderer situasjonen fortløpende og gir beskjed her når vi ser det er mulighet for gjenåpning.2021 © Byåsen frivilligsentral