MITA- Målrettet integrering til arbeid

Bli med som frivillig medvandrer på flyktninger og innvandreres vei mot jobb.
MITA-prosjektet er en nystartet innsats som skal bidra til å styrke samarbeidet mellom frivillighet, offentlig forvaltning og næringsliv i arbeid med målrettet integrering mot arbeid. Prosjektet har etablert et tett samarbeid med NAV (Lerkendal og Falkenborg), Trondheim Voksenopplæring (TROVO) og Kvalifiseringssenteret for innvandrere Trondheim (INN), og retter seg mot både menn og kvinner.

MITA har idag en prosjektleder i en 50% stilling som drifter og koordinerer prosjektet internt og eksternt - i tett samarbeid med Byåsen- og Nardo Frivilligsentral, i tillegg til frivillige i prosjektet. 

Rollen til en frivillig medvandrer

Som medvandrer i MITA vil du fungere som en støtteperson- og mentor for flyktninger og innvandrere som ønsker å ta del i det norske arbeidslivet. Rollen din kan variere alt etter hva som er behovet for personen du følger, og hva du ønsker å bidra med. 

Du kan for eksempel være tilstede som en ekstra støtte på en arbeidsplass der noen er i praksis, hjelpe til i samarbeid- og kommunikasjon med aktuelle instanser, eller bidrar til å styrke flyktningers nettverk ut mot arbeidslivet eller i sosiale sammenhenger. 

Alle medvandrere vil få opplæring og ha mulighet til å samarbeide tett med prosjektleder i MITA underveis. Det vil også arrangeres faste møtekvelder annenhver uke for å dele erfaringer med hverandre - og ikke minst ha det hyggelig sammen. 

Ta kontakt for å bli med

Prosjektleder: Maren Gulowsen

E-post: mitatrondheim@gmail.com

Tlf.: 481 71 367


2023 © Byåsen frivilligsentral