Lær mer om Demens/kognitiv svikt!

Velkommen til Aktivitetsvennkurs i Hornemannsgården Torsdag 11. april kl. 17.00-20.00!

Velkommen til Aktivitetsvennkurs våren 2024!

Aktivitetsvenntilbudet er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelse, Ressurssenter for Demens, Demensforeningen og Nardo og Byåsen frivilligsentral.

 Å være aktivitetsvenn vil si at du gjør noe du liker, samtidig som du gir en med demens flere gode dager og opplevelser.  På kurset får du høre mer om hva det vil si å være en frivillig aktivitetsvenn, og du får høre om ulike demenssykdommer. I tillegg får du råd om hvordan man snakker med personer med demens. På kurset vil du treffe andre personer som også ønsker å bli en aktivitetsvenn. Det holdes foredrag, og vi diskuterer ulike problemstillinger sammen i gruppa.


Aktivitetsvennkurs er for deg som:

  • Ønsker å få vite mer om Demens sykdommen 
  • Følger opp personer med demens 
  • Vil starte som besøksvenn til en person med demens.

Deltakere kan bli koblet opp til personer med demens som besøksvenner til hjemmeboende eller på Sykehjem/dagtilbud etter endt kurs hvis de ønsker det, men dette er absolutt ikke et krav.

Benevnelsen "Aktivitetsvenn" kommer av at vi forsøker å Matche frivillige og personer med demens som har felles aktiviteter/interesser.

Kurset arrangeres i Hornemannsgården og kursholdere er fra Ressurssenter for Demens (Trondheim kommune) og Demensforeningen.

Det er utrolig fine kurs med åpen dialog og stort fokus på kommunikasjon og hvordan gjøre hverdagen best mulig i møte med personer med demens!


Du melder deg på ved å sende SMS eller ringe 477 05 829, eller sende mail til:

post@byasen.frivilligsentral.no


Vi sees!

2024 © Byåsen frivilligsentral