Håpskonsert i Betel 21.10.18 kl. 19.00

Marit Louise Grønvik - prosjektleder- samler lokale musikere, sangere, dansere og innvandrerkvinner i Trondheim og lager en konsert til inntekt for kvinnesenter i Uganda.
Litt mer om arrangementet:
Konserten "Oppdrag håp" er et dugnadsprosjekt der flere musikere og artister deler erfaringer av håp i håpløse situasjoner gjennom musikk, historier og dans. Samtidig vil vi bygge et fremtidshåp for kvinner i en Ugandisk flyktningeleir.

Konserten arrangeres av Tabita Go og Byåsen Frivilligsentral, med utgangspunkt i gjengen bak konsertforestillingen "En reise mot håp", som hadde premiere for en fullsatt Vår frue kirke for noen år tilbake. Traumeterapeut Marit Louise Grønvik tok den gang initiativ til en konsertforestilling som fortalte hennes historie om hva overgrep og krenkelser i barne- og ungdomsår kan gjøre med tanker og følelser, men også hva som kan bidra til å gi håp.
Konsertforestillingen fikk svært god mottagelse, og det var var rørende å få tilbakemeldinger fra publikummere som hadde fått tent gnist av håp i eget liv etter å ha vært på konserten.
Siden den gang har Marit Louise Grønvik startet et arbeid som hjelper traumatiserte kvinner i flyktningleiren Rwamwanja i Uganda, gjennom Tabita Go. Med utgangspunkt i mange av de samme musikerne og artistene som bidro på "En reise mot håp", har hun nå tatt initiativ til en ny "håpskonsert" til inntekt for dette arbeidet.

Hva går pengene til?
Tabita Go’s neste steg er bygging og oppstart av kvinnesenteret Tabita Home i Rwamwanja. Senteret vil huse traumekurs og skoproduksjon for arbeid og inntekt til kvinnene. Hele prosjektet – fra tomtekjøp til åpning av senteret – vil koste omlag 200 000 kroner. Det er allerede samlet inn ca 40 000, og med inntektene fra denne konserten kan planen settes i verk!

Håper du vil bli med på dette dugnadsprosjektet! :)
2023 © Byåsen frivilligsentral