Gratulerer med Demensprisen til Trondheims Aktivitetsvenner!!

I år gikk Nasjonalforeningens Demenspris til Aktivitetsvennene i Trondheim!

Arbeidsgruppen ved Byåsen frivilligsentral er stolt over å ha kurset over 60 som ønsket å følge opp en person med demens på bakgrunn av felles interesse og aktivitet. Derav navnet Aktivitetsvenn!

Nasjonalforeningen har laget et kurstilbud for kommune og frivillighet der vi jobber sammen for å få et best mulig tilbud for frivillige og personer med demens i lokalmiljøet.

Arbeidsgruppa består av Liv Berit Træthaug- Ressurssenter for Demens, Åshild Vavold Moen  - Aktivitetsvenn (bærer bildet), Marit Helen Erland-Byåsen frivilligsentral og Tonje Selbekk - aktivitør ved Kystad helse og velferdssenter. Ingunn Pettersen- Demensforeningen kunne dessverre ikke være tilstede da bildet ble tatt.
2023 © Byåsen frivilligsentral