Corona

Nasjonale myndigheter vurderer det slik at smittesituasjonen for korona-viruset har kommet over i en ny fase der strengere forebyggende tiltak er nødvendig. Vi må derfor dessverre avlyse all aktivitet, kurs og møter for å bidra til å hindre/redusere muligheten for ytterligere spredning. Vi beklager dette, men ser at det er svært viktig at alle gjør det vi blir anbefalt for å bidra positivt i situasjonen.
2021 © Byåsen frivilligsentral