Torsdag 23 November
Kl. 18:00 - 20:00, Mangfoldshuset-Sentrum
Mita
Målrettet integrering til arbeid (MITA) er et integreringsprosjekt som tilhører Byåsen og Nardo frivilligsentral ved Tordenskiold stiftelsen i Trondheim. Prosjektet har som mål å skape en inkluderende arena for innvandrere og flyktninger som ønsker litt ekstra hjelp på vei inn i arbeidslivet.

Dette er en lavterskel-arena hvor frivillige og deltagere fra hele byen møtes på tvers av kjønn, nasjonalitet og kultur for å bygge nettverk og dele generell arbeidslivskompetanse. Vi har faste møtepunkter for fellessamlinger i tillegg til gruppesamlinger med opplæring for de frivillige. Prosjektet kobler også frivillige med deltagere der det kan passe med en-til-en relasjoner. 


Eksempler på hva du kan gjøre som en medvandrer:

-  være en samtalepartner som kan hjelpe til med å snakke mer norsk (feks på bibliotek eller over en kaffekopp)

- bli med på sosiale og faglige fellessamlinger i prosjektet 

- hjelpe til med nettverksbygging (kanskje også introdusere noen som kan fortelle om et spesifikt yrkesliv de har/har hatt)
- dele egne erfaringer fra arbeidslivet
- bli kjent med byen sammen

Prosjektet er rettet mot både menn og kvinner, og har etablert et tett samarbeid med NAV (Lerkendal og Falkenborg), Trondheim Voksenopplæring (TROVO) og Kvalifiseringssenteret for innvandrere Trondheim (INN).

 Prosjektet har idag en prosjektleder i en 50% stilling som drifter og koordinerer prosjektet internt og eksternt - i tett samarbeid med Byåsen og Nardo Frivilligsentral og frivillige. Prosjektleder har også ansvar for opplæring og oppfølging av de frivillige.


2023 © Byåsen frivilligsentral