MITA - Målrettet integrering til arbeid

MITA står for Målrettet integrering til arbeid, og skal gi støtte til mennesker med fremmedkulturell bakgrunn som ønsker en medvandrer på veien mot jobb.

Aldersgruppe: 20 til 60 år

MITA er en nystartet innsats som skal bidra til å styrke samarbeidet med frivillighet, offentlig forvaltning og næringsliv i arbeid med målrettet integrering. Prosjektet er rettet mot både menn og kvinner, og har etablert et tett samarbeid med NAV (Lerkendal og Falkenborg), Trondheim Voksenopplæring (TROVO) og Kvalifiseringssenteret for innvandrere Trondheim (INN).

 Prosjektet har idag en prosjektleder i en 50% stilling som drifter og koordinerer prosjektet internt og eksternt - i tett samarbeid med Byåsen og Nardo Frivilligsentral og frivillige. Prosjektleder har også ansvar for opplæring og oppfølging av de frivillige.

Gjennomføring - rollen til en medvandrer

Som medvandrer i MITA vil en frivillig fungere som en støtteperson og mentor for flyktninger og innvandrere som ønsker å ta del i det norske arbeidslivet. Rollen til en medvandrer kan variere alt etter hva som er behovet for personen som følges, og hva den frivillige ønsker å bidra med. 

 Det kan for eksempel være som en ekstra støtte på en arbeidsplass der noen er i praksis, hjelpe til i samarbeid- og kommunikasjon med aktuelle instanser, eller bidrar til å styrke flyktningers nettverk ut mot arbeidslivet eller i sosiale sammenhenger. 

Alle medvandrere vil få opplæring og ha mulighet til å samarbeide tett med prosjektleder i MITA underveis. Det vil også arrangeres faste møtekvelder annenhver uke for å dele erfaringer med hverandre - og ikke minst ha det hyggelig sammen. 2021 © Byåsen frivilligsentral