Hvem er de frivillige og hva gjør de?

Hvem er frivillig?

De frivillige er i alle aldre og med vidt forskjellig bakgrunn.

Eksempler på oppgaver kan være:

  • være med på Språkkafe/ulike integrerings/inkluderings aktiviteter
  • være med på aktiviteter (trim/gågruppe) for å hjelpe personer med kognitiv svikt/demens. (vi arranger kurs for frivillige sammen med ressurssenter for  demens.
  • Være med å drive hagebruk
  • Turvenn/treningsvenn
  • Å gå på kino/teater eller lignende med noen
  • starte egne aktiviteter utfra interesser og behov i nærmiljø
  • Underholdning på institusjoner el.l.
  • Lære data / datahjelp


Ta kontakt med oss for mer informasjon.


Garanti

Alle de frivillige har taushetsplikt. For frivillige som skal jobbe med barn innhentes det politiattest.

Forventninger

All frivillig hjelp vi formidler er basert på gratis innsats. De frivillige stiller opp på fritiden sin, og vi formidler ikke kommersielle tjenester. Den frivillige skal få godtgjort sine utgifter - f.eks. bussutgifter eller inngangsbillett til arrangement. Den hjelpen vi kan tilby er til enhver tid avhengig av de frivillige som er tilgjengelig, vi kan derfor ikke garantere at vi innfrir alle ønsker. Vi garanterer at vi prøver å få til gode løsninger. Dersom du ønsker følgehjelp til legen, tilstelninger eller annet må vi få vite om behovet minst en uke i forveien.
2023 © Byåsen frivilligsentral