Eldre Møter Unge - EMUprosjektet

Aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre. Et samarbeidsprosjekt mellom Byåsen Frivilligsentral, Byåsen Videregående skole og Trondheim kommune.

AKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE ELDRE

Eldre Møter Unge - EMU er en sosial og aktiv møteplass for eldre på Byåsen.Vi har base ved Byåsen videregående skole, helse og oppvekstfag. Her kan man delta i mange ulike aktiviteter som elevene planlegger og gjennomfører. Det kan være trim, spa, quiz, film, kulturelle opplevelser, spill og ulike utflukter. Fysisk aktivitet og folkehelse er et viktig fokusområde for EMU. Elevene står for all mat som serveres på EMU, som regel har vi varm lunsj. Felles måltid med et pent dekket bord er en viktig del av det sosiale felleskapet vi har på EMU. På grunn av pandemien som er i landet vårt, har vi vært nødt til å justere enkelte ting. Vi har nå oppmøte i Vinterhagen på Munkvoll, du må melde deg på for å få være med (vi må ha mindre grupper), og matserveringen er blitt enklere. Det er også innført strenge smittevernregler. Dagsplanen er derfor noe endret i forhold til de opprinnelige planene. Det viktigste er allikevel at vi får lov til å starte opp med EMU igjen! :) 

Eksempel på dagsplanen til EMU:

10.00  Oppmøte for først gruppe, sosialt samvær

10.10  Trim

10.30  Fordele oss på aktiviteter

11.30  Enkel servering

12.00  Første gruppe går hjem

12.30  Andre gruppe kommer, trim, aktiviteter

14.00  Enkel servering

14.30  Takk for i dag!


EMU har oppstart i uke 42.

Enkelte dager arrangeres det turer/underholdning, det er påmelding også til disse dagene.

Åpningstider vil være torsdag og fredag kl. 10.00 - 12.00 og 12.30 - 14.30

Påmeldingsskjema henger opp i Vinterhagen på Munkvoll. Meld deg på innen tirsdag gjeldene uke kl.11.00

Mail: vigdis@byasen.frivilligsentral.no

Nøl ikke med å ta kontakt om du lurer på noe. Velkommen!

2023 © Byåsen frivilligsentral