Eldre Møter Unge - EMUprosjektet

Aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre. Et samarbeidsprosjekt mellom Byåsen Frivilligsentral, Byåsen Videregående skole og Trondheim kommune.

AKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE ELDRE

Eldre Møter Unge - EMU er en sosial og aktiv møteplass for eldre på Byåsen.har base ved Byåsen videregående skole, helse og oppvekstfag. Her kan man delta i mange ulike aktiviteter som elevene planlegger og gjennomfører. Det kan være trim, spa, quiz, film, kulturelle opplevelser, spill og ulike utfluker. Fysisk aktivitet og folkehelse er et viktig fokusområde for EMU. Elevene står også for all mat som serveres på EMU, som regel har vi varm lunsj. Felles måltid med et pent dekket bord er en viktig del av det sosiale felleskapet vi har på EMU. 

Eksempel på dagsplanen til EMU:

09.45  Elevene henter deltakerene

10.00  Sosialt samvær i sofakroken med kaffe/te, frukt og kjeks

10.30  Dagens historie og nyheter

11.15  Trim

11.45  Aktiviteter (varierer fra gang til gang)

13.00  Lunsj

14.00 Elevene spasrer med deltakerene hjem


EMU har første oppstart etter sommeren i uke 37.

Enkelte dager arrangeres det turer/underholdning, da er det påmelding til disse dagene.

Se kalender

Åpningstider vil være torsdag og fredag kl. 10.00 - 14.00.

Påmelding for å delta til Byåsen frivilligsentral tlf. 47 70 58 29 

Mail: gunn-cathrine@byasen.frivilligsentral.no

Nøl ikke med å ta kontakt dersom du ønsker å delta og/eller bidra.

2019 © Byåsen frivilligsentral