Vi starter opp med Gågruppe igjen!

Gågruppa i Koronatiden

Gåruppa har startet opp igjen, og møtes fortsatt  to ganger i uka, Mandag og Torsdag. De møter i starten av Hallset bussholdeplass i retning mot byen  kl. 11.00, før de legger i vei på tur i nærområdet. 

NB!

  •  Hold god avstand, ca 2 m etter anbefaling fra sentrale myndigheter!
  •  Gå to og to


God tur!!

2021 © Byåsen frivilligsentral