Tirsdag 21 Mars
Kl. 10:00 - 12:30, Granåsen Fortsatt aktiv
Treningsgruppe for personer med kognitiv svikt:-)

Vi møtes på Granåsen hver tirsdag for trening og sosial hyggestund. Aktiviteten har begrenset antall plasser.

Dette er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Nasjonalforeningen og Byåsen frivilligstentral.

Både trenere, med-trenere og hyggestund i etterkant er utført av frivillige ved Byåsen frivilligsentral og Trondheim kommune.

2023 © Byåsen frivilligsentral