PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Parsellhage

Vi starter opp med parsellhage i løpet av april 2015
( etter 19 april )

Målgruppen vår er innvandrerkvinner.
Målet er å gi  gruppen samhold og en meningsfull hverdag. Det kan være et brudd i hverdagen, møte andre etnisiteter. Lære dem om sunt kosthold. lokale råvarer og lavterskel mosjon.
Være delaktig under hele prosessen, fra innkjøp av frø til dyrking og stell av hage.

Området vi har fått tildelt er på Kystad. Rett nedenfor Kystad barnehage.
Det vil være et samarbeid med barnehagen. De vil også bruke en del av hagen.

Vårt første møte er mandag 27 april kl.17

Ønsker du mere informasjon ta kontakt.

47705829


Da har vi avsluttet vårt hageprosjekt for i år. Vi laget felles måltid og brukte mye av råvarene vi dyrket.
Gleder oss til å starte opp igjen til våren 2016.